Gaálné Bohati Zsuzsanna

informatika, tanító


Kőkúti Általános Iskola