Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Iskolánk 2023. januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a tatai Kőkúti Általános Iskolát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jógyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

 1. Hagyományos sokszorosító grafikai eljárások: Papírmetszet készítés az iskolai gyakorlatban
 2. Hagyományos sokszorosító grafikai eljárások: A hidegtű grafikai technika elsajátítása az iskolai gyakorlatban
 3. Hagyományos sokszorosító grafikai eljárások: Linóleummetszet készítése az iskolai gyakorlatban
 4. Az intézményeken átívelő Gergely-járás és a Pünkösdi királyválasztás jógyakorlata
 5. Hangversenyek, gálaműsorok
 6. Integráló hatású öko program
 7. Iskolaelőkészítő programok
 8. Az ECDL-képzés alkalmazása általános iskolákban
 9. ECDL modulok ismeretanyagára alapozott belső tanfolyam az intézményi pedagógusoknak.
 10. A játék szerepe az oktatásban konkrét matematikai modell alapján: A polimínók világa és a társasjátékok kapcsolata
 11. Az élőlény környezete és az életközösségek
 12. Könyvtárhasználati/információkereső háziverseny
 13. Sportiskolai beiskolázás innovációs feladatsor komplex gyakorlata
 14. Az autokrácia és a totalitárius állam kialakulása George Orwell: Állatfarm című disztópiájában (projekt)
 15. Korcsolya oktatás

 

Kapcsolattartó:         Henzer Zsuzsanna
                                   Telefon: 34 588-190
                                   Email: henzerzsuzsa@gmail.com