Beiskolázás 2020/2021. tanévre

Tájékoztatás a TATABÁNYAI TANKERÜLETI KÖZPONT fenntartásában működő – 2020/2021-es tanévre történő – általános iskolák beiratkozási rendjéről

A 2020/2021-es tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) számú határozata rendkívüli módon szabályozza.

Az első évfolyamra történő beiratkozás szabályai:

  1. Amennyiben a szülő nem állami fenntartású, vagy körzettel nem rendelkező állami általános iskolába kívánja beíratni tanköteles korú gyermekét, úgy szándéknyilatkozatot juttat el a nem állami, vagy a körzettel nem rendelkező állami általános iskola vezetője felé április 6-tól- 2020. április 24-ig.

   Körzettel nem rendelkező, állami általános iskolák a Tatabányai Tankerületi Központ illetékességi területén:

  • Kőkúti Általános Iskola (2890 Tata, Kőkút köz 2.) sporttagozatos osztálya,
  • Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye (2890 Tata, Fazekas u. 47.) és a
  • Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola Dózsa György Sportiskolai Általános Iskolája (2800 Tatabánya, Vadász u. 24.) sportiskolai osztálya.

      A szándéknyilatkozat benyújtása, elsősorban on-line történjen:

  • a KRÉTA rendszert használó iskolában a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap regisztrációs  felületen keresztül vagy
  • minden intézmény esetében az intézmény e-mail címére megküldött levélben.

A szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyermek körzetes iskolájának nevét és címét.

A körzetes iskolák települési szintű, illetve utcák szerinti körzetei és elektronikus levélcímei megtalálhatóak a http://kk.gov.hu/tajekoztatas-altalanos-iskolai-korzetekrol linken.

A felvételi döntésről az iskola igazgatója 2020. április 25-27. között dönt, melyről írásban értesíti a szülőt és a körzetes általános iskolát.

  1. április 28. – 2020. május 15. között azon gyermek esetében, akit a szülők a lakóhely szerinti körzetes iskolába kívánnak beíratni, nem kell szándéknyilatkozatot benyújtani, csak jelezni kell a körzetes iskola felé a felvétel megerősítését.

      Elsősorban az intézmény e-mail címére megküldött levélben, nagyon indokolt esetben az intézménnyel előre egyeztetett személyes megjelenéssel.

      A jelzést követően a gyermekek 2020. május 15-ig automatikusan felvételre kerülnek.

  1. április 28. – 2020. május 15. között a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőségük van a lakóhely szerinti körzetes iskola helyett egy másik, szabadon választott iskolába kérni a gyermekük felvételét.

    A szándéknyilatkozatot csak egyetlen iskolába lehet benyújtani!

      A szándéknyilatkozat benyújtása elsősorban on-line történjen:

  • a KRÉTA rendszert használó iskolában a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap regisztrációs felületen keresztül vagy
  • minden intézmény esetében az intézmény e-mail címére megküldött levélben.

      A szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyermek körzetes iskolájának nevét és címét.

      A körzetes iskolák település szintű, illetve utcák szerinti körzetei és elektronikus levélcímei megtalálhatóak a http://kk.gov.hu/tajekoztatas-altalanos-iskolai-korzetekrol linken.

       A felvételi döntésről az iskola igazgatója 2020. május 16-21 között dönt, melyről írásban értesíti a szülőt és a körzetes általános iskolát is.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója részére kell címezni, és az elutasító határozatot kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani.

A tankötelezettség külföldön történő teljesítését az Oktatási Hivatal felé kell jelezni.

                                                                                                         Vereckei Judit

                                                                                                      tankerületi igazgató

——————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————

A Kőkúti Általános Iskola leendő osztálytípusai a 2020/2021. tanévben:

Ének-zene tagozat

Az ének-zene tagozat célja a zenei készségek és képességek fejlesztése. Ez a tudás segíti a matematikai és anyanyelvi képességek erősítését, a zenei tehetséggondozást, a magabiztos fellépést színpadon és más társas közösségekben. Fogékonyságra nevel a művészetek, a különböző kultúrák iránt. A képességmérésen kiválasztott tanulók emelt szintű tanterv szerint tanulják a zenei ismereteket.

Az osztály a Fazekas Utcai Tagintézményben működik, ahol lehetőség van az együttműködésre a Menner Bernát Zeneiskolával.

 

Sportiskolai osztály

A testnevelés tagozat célja, hogy olyan egészséges, a sportot, a mozgást kedvelő és művelő gyerekeket képezzen, akik értéknek tekintik a tudást. Az évek során a mozgás, a sport beépül a tanulók életvitelébe, segíti a gyors, pontos, alapos teljesítményt más tantárgyak területén is.

A tanulók megfelelő alapot kapnak a versenysport követelményeinek teljesítéséhez is.

A képességmérésen kiválasztott tanulók sportiskolai tanterv szerint tanulnak. Az iskola tárgyi és személyi feltételei lehetővé teszik a magas szintű képzést, melyhez segítséget a Kőkúti Sasok Diáksport Egyesület biztosít.

 

Minerva osztályok

Ezekben az osztályokban a tanulók kiscsoportos bontásban tanulhatnak. Valljuk, mindenki tehetséges valamiben, ennek felismerésére és gondozására a kedvezőbb kisebb létszám ad lehetőséget. Több figyelem és idő jut egy-egy tanulóra, hatékonyabban aktivizálhatók, munkájuk folyamatosan nyomon követhető. Gyakoribb a megszólalási, szereplési lehetőség, hatékonyabb az órai munka. Az egyéni sajátosságok hamarabb felszínre kerülnek. Tanulóinknak biztosítani tudjuk az egyéni haladási ütemet, a személyre szabott fejlesztést. A Minerva osztályainkban kiemelt figyelmet fordítunk a szabadidő változatos és hasznos eltöltésére.

Az osztályaink a Kőkút Képességfejlesztő Alapítvány segítségével, szülői hozzájárulással és támogatással működnek.

 

Junior-Öko osztályok 

Korai informatikai oktatással segítjük a gyermekek tanulását. A XXI. század gyermeke ismeri a számítógépet, használja az internetet. Azért, hogy ezt biztonságosan tudja tenni, szüksége van azokra a hasznos ismeretekre, melyek már kisgyermekkorban el lehet sajátítani nevelői útmutatással.

Az informatikai ismeretek mellett tehetséges tanítóink egy-egy kiemelt műveltségi területen is igyekeznek átadni tudásukat, hogy az együttlevés örömét átélhessék tanulóink.

A 2014-2015-ös tanévtől kezdődően ezek a gyerekek hetente egy napon az ökoprogram keretében a Fényes-tanösvényen, illetve az Ökoturisztikai Központban sajátíthatják el a természet közelében az ezekre a napokra speciálisan összeállított tananyagot.

Az iskola által biztosított tárgyi és személyi feltételek segítik a Junior-Öko osztályokban folyó eredményes munkát.