Beiskolázás 2021/2022. tanévre

Tisztelt Szülők!

Leendő első osztályos Gyermeküket és természetesen Önöket is szeretettel várjuk, a Kőkúti Általános Iskola testnevelés tagozatos képességmérésére, amelyet várhatóan 2021. március 06-án (szombaton) tartunk.

A képességmérés regisztrációhoz kötött, ezért kérjük Önöket, hogy különösen figyeljenek erre (kokuti.testneveles@gmail.com február 12-ig). A beérkezett létszám alapján alakítjuk ki az időrendet, amiről a regisztráció lejárta után e-mailben küldünk tájékoztatást a kedves Szülőknek.

Tata, 2021. január 25.

                                                                                                        Kőkúti Általános Iskola vezetése

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Tisztelt Szülők!

Ebben a tanévben a megszokott beiskolázási programjainkat sajnos a vírushelyzet miatt nem tudjuk megtartani, de azt szeretnénk, hogy honlapunkon keresztül megfelelő tájékoztatással elegendő információhoz jussanak.

A 2021/2022-es tanévben is a megszokottakhoz hasonlóan 3 osztályt tudunk indítani:

          Minerva osztály, sportiskolai osztály, öko osztály.

A sportiskolai osztályba képességmérés alapján kerülnek a gyermekek.

A járványügyi szabályok betartásával szeretnénk a képességmérést megtartani.
Ehhez szükséges előzetesen regisztrálni a kokuti.testneveles@gmail.com e-mail címen, hogy időpontot tudjunk adni.

Amennyiben gyermekük a sportiskolai osztályba kíván jelentkezni, kérjük, hogy a megadott e-mail címre 2021. február 12-ig küldjék el a következő adatokat.

A tárgyhoz kérjük a gyermek nevét megadni.

Elküldendő adatok:

  • A gyermek neve.
  • A gyermek születési helye, ideje.
  • A gyermek állandó lakcíme.
  • Melyik óvodába járt? Hány évig?
  • Édesanyja leánykori neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.
  • Édesapja neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail-címe.

 

A képességmérés időpontjáról és menetéről későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
Kérjük kísérjék figyelemmel honlapunkon található beiskolázási információkat!

Szeretettel várjuk gyermeküket a Kőkúti Általános Iskolában!

                                                                                                              Kőhalmi Zoltán

                                                                                                                    Igazgató

———————————————————————————————————————————————————————–

A Kőkúti Általános Iskola osztálytípusai:

Ének-zene tagozat

Az ének-zene tagozat célja a zenei készségek és képességek fejlesztése. Ez a tudás segíti a matematikai és anyanyelvi képességek erősítését, a zenei tehetséggondozást, a magabiztos fellépést színpadon és más társas közösségekben. Fogékonyságra nevel a művészetek, a különböző kultúrák iránt. A képességmérésen kiválasztott tanulók emelt szintű tanterv szerint tanulják a zenei ismereteket.

Az osztály a Fazekas Utcai Tagintézményben működik, ahol lehetőség van az együttműködésre a Menner Bernát Zeneiskolával.

 

Sportiskolai osztály

A sportiskolai osztály célja, hogy olyan egészséges, a sportot, a mozgást kedvelő és művelő gyerekeket képezzen, akik értéknek tekintik a tudást. Az évek során a mozgás, a sport beépül a tanulók életvitelébe, segíti a gyors, pontos, alapos teljesítményt más tantárgyak területén is.

A tanulók megfelelő alapot kapnak a versenysport követelményeinek teljesítéséhez is.

A képességmérésen kiválasztott tanulók sportiskolai tanterv szerint tanulnak. Az iskola tárgyi és személyi feltételei lehetővé teszik a magas szintű képzést, melyhez segítséget a Kőkúti Sasok Diáksport Egyesület biztosít.

Sportiskolai osztály (1.b) tanítóinak bemutatkozása

Életképek – sportiskolai osztály: https://www.youtube.com/watch?v=bZzmBhSmhyg&feature=youtu.be

Minerva osztályok

Ezekben az osztályokban a tanulók kiscsoportos bontásban tanulhatnak. Valljuk, mindenki tehetséges valamiben, ennek felismerésére és gondozására a kedvezőbb kisebb létszám ad lehetőséget. Több figyelem és idő jut egy-egy tanulóra, hatékonyabban aktivizálhatók, munkájuk folyamatosan nyomon követhető. Gyakoribb a megszólalási, szereplési lehetőség, hatékonyabb az órai munka. Az egyéni sajátosságok hamarabb felszínre kerülnek. Tanulóinknak biztosítani tudjuk az egyéni haladási ütemet, a személyre szabott fejlesztést. A Minerva osztályainkban kiemelt figyelmet fordítunk a szabadidő változatos és hasznos eltöltésére.

Az osztályaink a Kőkút Képességfejlesztő Alapítvány segítségével, szülői hozzájárulással és támogatással működnek.

Minerva osztály (1.a) tanítóinak bemutatkozása

Junior-Öko osztályok 

Korai informatikai oktatással segítjük a gyermekek tanulását. A XXI. század gyermeke ismeri a számítógépet, használja az internetet. Azért, hogy ezt biztonságosan tudja tenni, szüksége van azokra a hasznos ismeretekre, melyek már kisgyermekkorban el lehet sajátítani nevelői útmutatással.

Az informatikai ismeretek mellett tehetséges tanítóink egy-egy kiemelt műveltségi területen is igyekeznek átadni tudásukat, hogy az együttlevés örömét átélhessék tanulóink.

A 2014-2015-ös tanévtől kezdődően ezek a gyerekek hetente egy napon az ökoprogram keretében a Fényes-tanösvényen, illetve az Ökoturisztikai Központban sajátíthatják el a természet közelében az ezekre a napokra speciálisan összeállított tananyagot.

Az iskola által biztosított tárgyi és személyi feltételek segítik a Junior-Öko osztályokban folyó eredményes munkát.

Öko-junior (1.c) tanítóinak bemutatkozása