Újabb külső pedagógiai mérés ad további hitet a tantestületünknek

Helyes úton járunk!

Az Új Nemzedék Központ 2018 tavaszán lezajlott mérésével kapcsolatban már eljuttattuk Önöknek a mérésben részt vett tanulók egyéni eredményeit. A mérési folyamat lezárásaként mellékelten küldjük az intézményi összefoglaló jelentést.

 A mérés az iskolák tehetségazonosító, -gondozó munkáját támogató komplex tehetségszűrési, -azonosítási rendszer kialakítását segíti. A mérésben közel 600 ötödik évfolyamos tanuló vett részt összesen 30 intézményből. A mérésben részt vevő intézmények mintáját úgy alakítottuk ki, hogy abban az ország különböző részein, településtípusain működő, illetve az Országos kompetenciamérésen magas, közepes és alacsony eredményeket elérő iskolák egyaránt szerepeljenek. A mérés során a tanulók problémamegoldó és szókincsteszteket töltöttek ki, ezek eredményét látja tesztenként az Önök iskolájában.

 A problémamegoldó tesztről általában

A SAM (Scrambled Adaptive Matrices) problémamegoldó teszt azt mérte, hogy mennyire képesek a tanulók szabályszerűségeket felfedezni újszerű és látszólag összefüggéstelen dolgok között. Ez a képesség általában olyankor fontos, amikor nincs kész, megtanult válasz egy problémára, hanem a tanulóknak magunknak kell felismernünk, hogy mik a probléma fontos elemei, és azok hogyan függenek össze egymással. A teszt tartalmában az általános intelligenciatesztekhez hasonló, ám az általános értelmi képesség összetevői közül elsősorban a szabályszerűségek felfedezésének képességét méri ismeretlen, bonyolult, változó vagy ellentmondásos helyzetekben.

A szókincstesztről általában

A NoVo (New Online Vocabulary) szókincs teszt azt mérte, hogy mennyire ismerik a tanulók az egyes szavak jelentését –azaz, mekkora a szókincsük. A különféle szavak helyes ismerete minden olyan helyzetben nagyon fontos, amikor a szóban vagy írásban ki kell fejezniük magukat, és jól mutatja a tájékozottságukat és műveltségüket is.

 Az iskola eredménye a Problémamegoldó teszten

Magas tanulói átlageredményű iskolák

Átlagos tanulói átlageredményű iskolák

Alacsony tanulói átlageredményű iskolák

 

 

 

Az Önök iskolájából felmért tanulók problémamegoldó teszten elért átlagos eredménye magasabb, mint a felmért iskolák tanulóinak átlagos eredménye.

 

 

 

Az iskola eredménye a Szókincs teszten

Magas tanulói átlageredményű iskolák

Átlagos tanulói átlageredményű iskolák

Alacsony tanulói átlageredményű iskolák

 

 

 

Az Önök iskolájából felmért tanulók szókincs teszten elért átlagos eredménye magasabb, mint a felmért iskolák tanulóinak átlagos eredménye.

 

 

 

 

GRATULÁLUNK AZ ÉRINTETT TANULÓINKNAK, FELKÉSZÍTŐ TANÁRAIKNAK ÉS A TÁMOGATÓ HÁTTERET BIZTOSÍTÓ SZÜLŐKNEK, NAGYSZÜLŐKNEK!