Testvériskolai kapcsolat a Kőkúti Általános Iskola és a Szent László Király Általános Iskola között

Tájékoztató: Testvériskolai kapcsolat kialakítása a tatai Kőkúti Általános Iskola és a somogyvári Szent László Király Általános Iskola között, TÁMOP – 3.3.14.A-12/1-2013-0151

A pályázat célja: Olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.

 

A pályázat kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatja, ahol hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak.

A konzorcium kialakításánál/ együttműködés aláírásánál feltétel, hogy a konzorciumban/együttműködésben résztvevő nevelési-oktatási intézményekben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a 2012. évi októberi statisztikai adatok alapján eltérő legyen. Az arány abban az esetben tekinthető eltérőnek amennyiben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók intézményi aránya a két intézmény között meghaladja a 20%-ot.

Részcélok:

 • hazai együttműködések kialakulása a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és a nem hátrányos helyzetű tanulók, valamint az őket oktató pedagógusok között;
 • köznevelési intézmények nevelési, oktatási programkínálatának bővítése;
 • aktív szabadidő eltöltésének támogatása;

tanulók tantárgyi ismereteinek fejlesztése.

Támogatott  tevékenységek:

 • A szakmai program megvalósításában való részvétel, heti programok, tantárgyi fejlesztés támogatása, iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése, közös internetes oldal létrehozása, személyes találkozók, közös nyári bentlakásos program, előadássorozat megtartása, pályaorientációs tevékenység,

Szakmai tartalom:

1.Nyári tábor Balatonszepezden

Élményt adó, az év eseményeit felidéző, az egészséges életmódra mintát adó, sportot és szabadidőt

egyaránt biztosító nyári tábor, ahol a kellemes élmények közben a szociális készségek fejlesztése is

megtörténik.

 1. Tanulmányi kirándulás – tanév során min 10 program megvalósítása iskolánként

Kirándulások célja településünk történelmi, kulturális, földrajzi és az ott élők szociális helyzetének

megismerése, érzékenyítés a szociális problémák iránt.

 1. Személyes találkozó –tanév során két alkalommal

Ezen alkalmakkor szabadidős program keretein belül történik a partneriskola felkeresése.

 1. Heti rendszerességgel (egy héten esetleg kétszer) klubszerű foglalkozások

A foglalkozások célja a szociális kompetenciák fejlesztése, rendszeres együttlét, közös élmények,

felkészülés a találkozókra a testvériskola diákjaival.

 1. 3 részes előadássorozat iskolánként

Az előadás sorozatban az alábbi témák kerülnek feldolgozásra:

 • Multikulturális kapcsolatok és kapcsolattartás (A partneriskola bemutatása és megismertetése)
 • Személyiségfejlesztés és elfogadás (A társadalmi egyenlőség kérdésének fontossága)
 • Barátság és kapcsolattartás közösségi oldalakon
 1. Kötelező óraszámon felüli tantárgyi fejlesztés

Informatikai oktatás  a Kőkútiban, német nyelvi fejlesztés a Somogyváron.

 1. Pályaorientációs tevékenység

Cél a tanulók érdeklődésének felkeltése a régió hagyományos és új szakmái iránt.

 1. Közös honlap működtetése

Az aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása és megerősítése a cél, valamint a nyilvánosság biztosítása, a figyelem felkeltés, a hatékony kommunikáció.

Köszönet

A két iskola köszönetet mond a pályázat előkészítésében történt  segítségnyújtásért a következőknek:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerület
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatai Tankerület
Opauszky Ágnes
Csanda László

 

Balatonszepezd, 2014. június 26-július 2.

Közös táborozás

·        Krékpáros csillagtúrák

·        Hajós kirándulás

·        Szent László Napok meglátogatása Somogyváron

·        Káli medence, Tihany, Balatonfüred, Badacsony megismerése

·        A projekt előadássorozatának témáiban foglalkozások

·        Előadások a projekt keretében

·        Állandó szabadidős és sportprogramok

·        Résztvevő: 40 tatai és 30 somogyvári tanuló, 6 tatai és 5 somogyvári pedagógus, 1 tatai szülő

Személyes találkozók

Vendéglátó: Szent László Király Általános Iskola

 

Vendéglátó: Kőkúti Általános Iskola

Somogyvár, 2014. április 14-16.

 

Tata, 2014. 20-22.

Tatai diákok fogadása Somogyváron:

·        A Nemzeti emlékhely és Somogyvár megismerése

·        Tapasztalatgyűjtés a testvériskola halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinak életkörülményeiről

·        Szent László történelmi versenyen részvétel

·        Résztvevő: 24 fő tatai és 20 fő somogyvári tanuló. Kísérőik: 4 tatai, 3 somogyvári pedagógus

 

 

Somogyvári diákok fogadása Tatán:

·        A város természeti és épített kincseinek megismerése

·        Kőkút heti iskolanapokon részvétel

·        Tata sportolási lehetőségei: vizi sportok, Olimpiai Edzőtábor

·        Tata vetélkedő

·        Résztvevő: 24 fő tatai és 20 fő somogyvári tanuló. Kísérőik: 4 tatai, 3 somogyvári pedagógus

Pályaorientáció

A rendezvény megnevezése

Pályaorientációs foglalkozás

A rendezvény időpontja

2014.04.10.

A rendezvény helyszíne

Kőkúti Általános Iskola

A résztvevők köre

6.b osztály

Szervező

Knappné Tölgyes Katalin, Kőhalmi Zoltán

A foglalkozás rövid leírása

 • Kerekesné Fuli Anikó főtörzsőrmester az MH 25. Klapka György Lövészdandár  Személyügyi Főnökség/Humán Részleg altisztje rendhagyó történelemóra keretében Szent Lászlóról, a magyar lövészkatonák védőszentjéről tartott bemutatót.
 • A főtörzsőrmester asszony katonaként, egyenruhában és a z MH-nél szokásos külsőségekkel, és modorban köszöntötte a tanulókat.
 • Ismertette a Szent Lászlóhoz kapcsolódó tatai vonatkozásokat.
 • Meghívta a tanulókat a dandár nyílt napjaira, foglalkozásaira.
 • Beszélgetéssel záródott a pályaorientációs foglalkozás a katonai pályáról.

 

A rendezvény megnevezése

Pályaorientációs foglalkozás

A rendezvény időpontja

2014.11.14.

A rendezvény helyszíne

Tatai Edzőtábor

A résztvevők köre

7.a osztály

Szervező

Barsiné Pirityi Mária, Koch Róbert

 A foglalkozás rövid leírása

Péntek délutáni foglalkozás keretében, 23 tanulóval látogattuk meg a pályaválasztási kiállítást az Edzőtáborban. Ez volt az első év, hogy a rendszeresen megrendezett kiállításon közösen részt vettünk, hiszen jövőre döntés előtt állunk.

Érdekes volt :

 • Szakmasziget
 • Középiskolák lehetőségeinek megismerése
 • A különböző tesztek: nyelvi, KRESZ, pályaválasztási.

A következő heti osztályfőnöki órára vállalták a résztvevők, hogy társaiknak beszámolnak, valamint riportot is készítettünk az iskolarádióba.

A rendezvény megnevezése

Pályaorientációs foglalkozás

A rendezvény időpontja

2014.12.12.

A rendezvény helyszíne

Kőkúti Általános Iskola

A résztvevők köre

6.a osztály

Szervező

Tománé Kutenics Ágnes

Meghívott

Nagyné Kiss Bernadett


A foglalkozás rövid leírása

 • Továbbtanulás
 • Lehetőségek a város környékén
 • Szakmát vagy iskolát válasszunk-e?
 • Sikeres pályaválasztás
 • Önismeret, önbizalom
 • Idegen nyelvek szerepe

 

 

Szent László Király Általános Iskola

 

Kőkúti Általános Iskola

 Közös programok megvalósításán keresztül célunk a tanulók érdeklődésének felkeltése a régió hagyományos és új szakmái iránt. Szeretnénk hozzájárulni a gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.

Helyszín

Időpont

Foglalkozás vezető

 

Helyszín

Időpont

Foglalkozás vezető

Fonte Viva Kft

2014. április

Varga Ildikó
Márton Imréné

Terkovics Marianna

 

Megyei Pályaválasz-tási Kiállítás és Börze

a tatai Edzőtáborban

2014. nov.

Tománé K Ágnes

Kőhalmi Zoltánné

Pajor János

Barsiné P Mária

Méry Márta

Prónik József

Somogyvári Mezőgazdasági Zrt.

2014. május

Kardos Andrea

Arany Zsuzsanna
Varga Ildikó

 

Laktanya( Tata katonaváros)

2014. máj.

Barsiné P Mária

Somogyvár Község Önkormányzata – Közfoglalkoztatás

2014. okt.

Gyurákovics László

Elek Mónika
Tóthné Farkas Krisztina

 

Tatai Ipari Parkok látogatása

2014. okt.

Tománé K Ágnes

Kőhalmi Zoltánné

Pajor János

Méry Márta

Prónik József

 

SOMOGY VIZE – Európa szívében

2014. májusában az 5-6. osztályos tanulókkal a Fonte Viva Kft –nél tettünk látogatást. Dr Csákabonyi Nárcisz ügyvezető igazgató fogadott minket. Megtudtuk, hogy a Fonteverde igazi családi ásványvíz: ízének, összetételének, kényelmes csomagolásának köszönhetően a család minden tagjának ajánlott, mindennapi fogyasztásra. Palackját és címkéjét kiváló iparművészek tervezték. A kiváló minőség folyamatos biztosítására európai szintű laboratórium áll rendelkezésre. Az üzemcsarnokban a legmodernebb technológiával állítják elő termékeiket, melyek körét folyamatosan bővítették az elmúlt években. A  Fonteverde ásványvíz megjelenésekor elnyerte a megtisztelő és értékes ,,Somogy Vize „ – címet  Elmesélték, hogy a négy kútból milyen folyamatok során lesz az az üveg ásványvíz, amit a boltban a polcról levehetünk. A szigorú higiéniai előírások miatt a csomagolótérbe nem mehettünk be, csak az üvegen át nézhettük meg a futószalagon sorjázó ásványvizes palackokat. A raktárban megcsodáltuk a raklapokon sorakozó több ezer palackot. Kíváncsi kérdéseinkre is válaszokat kaptunk. A látogatásról nem üres kézzel tértünk haza. Az ajándék  nem is lehetett volna más, mint egy üveg Fonteverde ásványvíz.

Mezőgazdasági Terepen

A testvériskolai pályázat keretein belül lehetőség nyílt az iskola tanulóinak a somogyvári mezőgazdasági szövetkezet szárító részlegének megtekintésére. Meglátogathattuk a magtárat és elmagyarázták a szárítási folyamatot is. A gyerekek érdeklődve hallgatták a munkafolyamatról szóló beszámolókat. Ezt követően a mezőgazdasági gépparkba látogathattunk el, ahol a földmunkákra alkalmas kisebb-nagyobb gépeket nem csak megtekinthettünk, hanem be is ülhettünk egy-egy traktorba vagy arató kombájnba. A gépszerelés is része ennek a telepnek, izgalmas körbevezetést, és részletes, gazdag felvilágosítást kaptunk arról, hogy milyen a gépek javítása, karbantartása. Bemutatták az egész éven át tartó földművelés menetét. A gyerekek elégedetten és boldogan távoztak a helyszínről.   

Közfoglalkoztatás

Somogyvár Község Önkormányzata 2014 tavaszától decemberig 14 főt foglalkoztat a Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Kertészkertjében. 2014. november 13.-án a Szent László Király Általános Iskola 6. és 7. osztályos tanulói Gyurákovics László polgármester valamint Kardos Andrea, Vuncs Lászlóné és Tóthné Farkas Krisztina pedagógusok kíséretében ellátogattak a kertészkertbe. Horváth Jánosné Gyöngyi kalauzolt bennünket a kertészkert területén. Nincs olyan zöldség, amit a földeken és a fóliasátrak alatt a munkások meg nem tudtak termelni. Munka közben figyelhettük meg a munkásokat: a férfiak felásták a fóliasátrak alatti földeket, az asszonyok egyik fele salátát palántázott bele, míg az asszonyok másik fele tisztította a felszedett vöröshagymát és sárgarépát. Gyöngyi megmutatta nekünk a savanyító helyiséget is, ahol a munkafolyamatokkal is megismertetett bennünket. A saját titkos receptjét is elárulta a gyerekeknek. Elvarázsolt bennünket a savanyúságok étvágygerjesztő látványa és az ínycsiklandó illatok. Nagyon örültünk, amikor megtudtuk, hogy az iskola ebédlőjében majd megkóstolhatjuk a savanyúságokat. Pályázat keretén belül vásárolt három hűtőládát is megtöltöttek különféle leveszöldségekkel az asszonyok. A melegházakat is megtekinthettük, ahol különféle virágpalántákat teleltetnek ki. A jövőben tervezzük, hogy a felső tagozatos diákjainkkal tavasztól szeretnénk részt venni a kertészkertben folyó növénytermesztési munkálatokban. Itt lehetőségük nyílik megismerkedni a különféle zöldségek megtermelésével.

Tervezett klubfoglalkozásaink

Szent László Király Általános Iskola

 

Kőkúti Általános Iskola

Témakör

Foglalkozásvezető

Alkalom

 

Témakör

Foglalkozásvezető

Alkalom

             

 

Településünk helytörténeti ismeretei

 

Gyurákovics László

12

 

Településünk helytörténeti ismeretei

 

Tománé Kutenics Ágnes

1

Kőhalmi Zoltánné

1

Pajor János

1

Barsiné Pirityi Mária

1

Prónik József

1

Testvériskolánk településének helytörténeti ismeretei

 

Testvériskolánk településének helytörténeti ismeretei

Tománé Kutenics Ágnes

9

Közösségi oldalak biztonságos használata

Vuncs Lászlóné

12

 

Közösségi oldalak biztonságos használata

Pajor János

6

Barsiné Pirityi Mária

1

Káros szenvedélyek, drog-prevenció

 

Káros szenvedélyek, drog-prevenció

Kőhalmi Zoltánné

6

Csapatépítő foglalkozások

 

Varga Ildikó

16

 

Csapatépítő foglalkozások

 

Barsiné Pirityi Mária

3

Méry Márta

4

Prónik József

2

Évfolyamszintű vetélkedő az előbbi témakörök alapján

 

Évfolyamszintű vetélkedő az előbbi témakörök alapján

Lengyelné Hohl Márta

4

 Családsegítőben jártunk

 Kirándulás a múzeumban

Tervezett kirándulásaink

Szent László Király Általános Iskola

 

Kőkúti Általános Iskola

Téma

Helyszín

 

Téma

Helyszín

Szent László és kora

Kupavár

 

Víztisztítót építünk!

Általér szűrőmezői, Szennyvíztisztító

Szent László és kora

Kupavár

 

Csináljunk magunknak játékot!

Agostyán 

Családi rendezvényház

Szent László és kora

Kupavár

 

Varázsfuvolával a parkban

Angolpark:barlang, forrás, műromok

Víztisztaság mérése

Szentesica forrás

 

Görög istenek, olymposi kalandok

Görög-Római Szobormásolatok Múzeuma

Víztisztaság mérése

Szentesica forrás

 

Az vagy, amit megeszel!

Agostyán

Természetes Életmód Alapítvány

Víztisztaság mérése

Szentesica forrás

 

Hogyan segíthetünk Másokon?

Segítőszervezetek központjai

Védett növények

Kastélypark

 

Fizessünk kevesebbet az energiáért!

Távhőszolgáltató

Védett növények

Kastélypark

 

Jó munka a nyomtatás!

Nyomda

Védett növények

Kastélypark

 

Így működik a pénz

Tatai pénzintézetek

Kerékpáros közlekedés szabályai

Pusztatorony Somogyvámos

 

Így működik a demokrácia…

Görög-Római Szobormásolatok Múzeuma

 

 Előadások

Kérdéssor az internetes biztonságról

 1. Melyik lehet az alábbiak közül a közösségi oldalak elődje?
  1. Chat szobák
  2. Fórumok
  3. Levelező listák
 2. Mivel lehet védeni egy közösségi oldal egyéni profilját?
  1. Jelszóval
  2. Megváltoztatott beállításokkal
  3. Felhasználói csoportok kialakításával
 3. Mi jut eszedbe először a Közösségi oldal hallatán?
  1. LIKE
  2. POST
  3. Nem minden az aminek látszik!
 4. Mik jelenthetnek veszélyt az alábbiak közül?
  1. Állapot megosztása
  2. Képek megosztása
  3. Ismerős visszajelölése
 5. Fejezd be a mondatot: Az INTERNET-re feltöltött tartalmak…
  1. 3 hónap után automatikusan törlődnek.
  2. ha beállítom, azonnal törlődnek.
  3. mindig ott is maradnak valamilyen formában.
 6. Van-e különbség, ha egy weboldal végződése .com, vagy .hu?
  1. Nincs, a kettő ugyanarra az oldalra utal, csak így könnyebben elérhető.
  2. Van, az oldal nyelve angol vagy magyar.
  3. Van, akár eltérő tartalmat, funkciót is jelenthet.
 7. Miket határoz meg az adatvédelmi tájékoztató?
  1. felhasználói, szolgáltatói hozzáféréssel kapcsolatos jogokat
  2. a publikált, publikálható adatokkal kapcsolatos tudnivalókat
  3. a tárolt adatokkal kapcsolatos biztonsági tudnivalókat
 8. Fejezd be a mondatot: Ha netezés közbe felugrik egy új ablak…
  1. azt be kell zárni.
  2. le kell „OK”-zni akkor tuti tovább lép az oldalra.
  3. el kell olvasni, értelmezni kell, esetleg módosítani kell a beállításokat
 9. Hogyan állítanál fel sorrendet az alábbiak közül, ha a legbiztonságosabb az első?
  1. Játékok futtatására alkalmas „erőgép”, de „tört játékok”-at alkalmazó számítógép.
  2. Csigalassú, de naprakész biztonsági frissítésekkel rendelkező számítógép.
  3. Laptop, Tablet, Okostelefon.
 10. Mi véd meg egy INTERNET felől induló „támadástól”?
  1. Vírusirtó
  2. Tűzfal
  3. Csoda
 11. Hogyan kell egy jó jelszót kiválasztani?
  1. Születési dátum+ kedvenc színem
  2. kombináció mindegy, csak könnyen meg lehessen jegyezni
  3. Kisbetű/Nagybetű/Szám hetente változtatva
 12. Kitől kérhetsz segítséget, ha INTERNET-tel kapcsolatos problémákkal találkozol?
  1. Az osztálytársaimtól
  2. Az osztályfőnökömtől/szüleimtől/felnőttektől
  3. A neten fent van minden infó

Elfogadás a természetben

„SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS ELFOGADÁS – ELFOGADÁS A TERMÉSZETBEN

(A TÁRSADALMI EGYENLŐSÉG KÉRDÉSÉNEK FONTOSSÁGA)”ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST SZOLGÁLÓ PROGRAMVÁZLAT

90 perces interaktív előadás játékkal, gyakorlatokkal 6-7. osztályosok részére a TÁMOP-3.3.14.A-12/1-0151 azonosító számú pályázat keretén belül kötött szerződések szerint

 

Cél: A résztvevők számára általános és gyakorlati példákat bemutatni az elfogadás (tolerancia) fontosságával kapcsolatosan a természetből és a személyes életükből vett minták segítségével, amelynek során szempontokat és lehetőséget kapnak együttműködő képességük és személyiségük továbbfejlesztésére.

A foglalkozások módszertani tagolása, amelyet rövid beszélgetések és ismeretközlések kísérnek, feldogozva, kiegészítve a tapasztaltakat:

 1. A) Bevezető, ismerkedő játékok és gyakorlatok – a megfelelő légkör megteremtésére és csoport adottságainak felmérésére
 2. B) Instrukciók és témafeldolgozás – áttekintés és személyes véleményformálás sokszempontú

megközelítésekkel, attitűdök gyűjtése, értékelése

 1. C) Példák és gyakorlatok – személyes átélést kívánó játékok és gyakorlatok, ahol a tanulságokat összegyűjtjük, és az elfogadás témájához kapcsoltan feldolgozzuk
 2. D) Pozitív megerősítés és lezárás – együttműködésre, és azt segítő képességekre épülő feladatok megoldása egyéni szerepvállalással

A foglalkozások tervezett gyakorlatai:

FOGLALKOZÁS-TERVEZET*

Bevezető, ismerkedő játékok és gyakorlatok

 • Bemutatkozás – nevek megismerését és személyes preferenciák megfogalmazását segítő gyakorlat
 • Színcápa – megfigyelőképességet, egymásra figyelést erősítő, mozgásos ügyességi játék
 • Helyválasztás – a csoportban meglévő kapcsolati rendszerekre építő gyakorlat
 • Kör-bingó – megismerést és elfogadást vizsgáló páros interjúk személyes kapcsolatteremtést gyakorolva
 • Csoportháló – kapcsolatforrások gyűjtése és rögtönzött kapcsolati háló felrajzolása
 • Hasonlóságok és különbségek – közös és eltérő tulajdonságaik gyűjtése, csoportok képzése,m egyediség
 • Érintsd meg azt, aki … (legkisebb, piros a pólója, sose bántott meg, …) – csoporterősítő, feszültségoldó játék
 • Néma kiszólítás – metakommunikációs eszközök tárházát bemutató és alkalmazó gyakorlat
 • Karmester – megfigyelőképességet, egymásra figyelést erősítő, mozgásos csapatjáték

Beszélgetések, ismeretközlés

 • Természetes társulások (cönózisok) és kialakulásuk
 • Alkalmazkodás, szelekció
 • Biodiverzitás, fajok és rasszok
 • Adventív növények és állatok

Alturizmus (önzetlenség) és az „önző gén”

 • Szociális és társas magatartás (rangsor, rokonság, agresszió,

tolerancia, előítélet, sztereotípia, csoportképzés, …)

 • Kultúra és emberiség
 • Konfliktusforrások az iskolában, konfliktuskezelés
 • Biológia gyökerek – az ember viselkedése: hasonlóságok és
 • különbségek a természetből vett példák alapján

Instrukciók és témafeldolgozás

 • Jogfolytonosság – szabad véleményalkotás, -megismerés és –ütköztetés megadott állításokról
 • Növénytársulás-alkotás – csoportalkotó szerepjáték információszerzés és annak helyes alkalmazása segítségével
 • Rajzolj egy … – szerepeket és velük kapcsolatos elvárásokat és általánosítás vizsgáló gyakorlat
 • Cérnahúzás – a kapcsolat és az egyéni akarat egyensúlyát vizsgáló gyakorlat
 • Kié a banán? – stratégiai csapatjáték a túlélésért
 • Léghajó – érték-sorrendet mérlegre tevő gyakorlat
 • Árverés – egyéni értékek piaca, játék, ahol adni-venni-cserélni lehet képzeletben

 

Pozitív megerősítés és lezárás

 • Két csapat harca – stratégiai és csoportos feladatmegoldó gyakorlat
 • Ki, hol lakik? – együttműködést igénylő logikai feladvány
 • Egyéni célok a jövőben – ötletek az alkalmazásra, személyes véleményen alapuló vállalások

 

*A tervezetben szereplő játékok és gyakorlatok készlete fő elemeiket megtartva, a lehetőségekhez és a csoportok dinamikájához igazodva szabadon válogatva lesznek felhasználva a megadott időkereten belül.

 

Rogovszky Zoltán

ÖSVÉNY Oktatóközpont

szakmai vezető

Az előadások a szociális kompetenciákat fejlesztik. Kapcsolódnak a klubfoglalkozások témáihoz, előkészítik és/vagy megerősítik, összefoglalják azok témáit.

 

Téma Tervezett előadó Tervezett időpont
Multikulturális kapcsolatok : A partneriskola bemutatása és megismerése Tatán:Gyurákovics LászlóSomogyváron:Tománé Kutenics Ágnes 2014. április
Barátság és kapcsolattartás közösségi oldalakon: Az internet használatának veszélyei Tatán és Somogyváron:Knapp Gábor 2014. május
Személyiségfejlesztés és elfogadás :Elfogadás a természetben  Tatán és Somogyváron:Ösvény Oktatási Központ 2014. szeptember

 


PÁLYÁZAT LEZÁRÁSA UTÁN TÖRTÉNT


Szakmai összefoglaló

Célok, feladatok, megvalósításuk

A pályázattal célunk az volt, hogy testvériskolai kapcsolatok kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájáruljunk a gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. A pályázat előkészítése, szakmai programterv összeállítása ennek a célnak volt alárendelve, melyet a két iskola vezetése és tantestülete is véleményezett, majd külső pályázatírók segítségével nyújtott be, eredményes pályázati eljárás során.

A két iskola eltérő szociokulturális helyzetéből adódóan a Kőkúti iskola elsősorban az érzékenyítést, míg a Szent László iskola a látókör, a személyes tapasztalatok, élmények szélesítését helyezte előtérbe zömmel hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinak a projekt megvalósítása folyamán. A pedagógusok számára pedagógiai, szakmai ismeretek bővítését célozta meg a pályázat.

A pályázati kiírás kötelező és szabadon választott elemei az együttműködést, a programkínálat bővítését, a szabadidő aktív eltöltését, a tanulók tantárgyi ismereteinek bővítését szolgálták.

A szakmai program megvalósításában a heti rendszerességű klubszerű foglalkozások saját és a testvérváros helytörténet ismereteire, a káros szenvedélyek megelőzésére és a kapcsolattartás elektronikus formáira vonatkoztak (40-40 foglalkozás iskolánként). A rendszeres együttlét egymással és az osztályfőnökkel egy kötetlenebb foglalkozáson, megerősítette a tanulókat a kapcsolataikban, mintát adott eltérő szerveződésű közösségi foglalkozások megszeretésére.

Kötelező elem volt a tantárgyi fejlesztés támogatása (40-40 tanórán kívüli foglalkozás), melyben Somogyvár az idegen nyelv támogatását vállalta (német nyelvterületen lévő külföldi kapcsolattartás, valamint a Nemzeti Emlékhely idegenforgalmi elvárásainak segítése céljából), míg Tata az informatika tantárgy gazdagító programjait preferálta a pályázat keretében (ECDL vizsgára felkészítés megsegítése -22 fő vizsgája 1-1 modulból eredményes is lett).

Az iskolán kívüli tanulmányi kirándulások felkészülést jelentettek a személyes találkozókra is (10-10 alkalom), hiszen ezek a helyszínek és ismertanyagok előkerültek a tavaszi és őszi találkozókon.

A vállalt, közös internetes oldal létrehozása elsősorban a tatai tanulók informatikai tudását bizonyítja.

Személyes találkozók alkalmával (3 nap Somogyváron, 3 nap Tatán) keretében a kölcsönösen megismerhették sajátélményű tanulás keretében egymás települést, a szabadidős elfoglaltságok lehetőségeit, egymás életkörülményeit.

A közös nyári bentlakásos program Balatonszepezden (7 nap 6 éjszaka) maradandó élményt nyújtott a résztvevőknek, mely a személyes kötődéseket erősítette.

A 3 részes előadássorozat a társadalmi elfogadás, az elektronikus kapcsolattartás és a multikulturális kapcsolatok a honismeret témakörében a pályázat céljainak megfelelően teljesült.

Pályaorientációs tevékenységben figyelembe vettük a két település eltérő lehetőségeit, így jól hasznosítható információk birtokába juthattak a résztvevők.

Résztvevők köre

Mindkét iskolában arra törekedtünk, hogy a tanulók széles köre vegyen rész a projektben. Két olyan évfolyamnak ajánlottuk a programokat (5- 6.évfolyam), mely érzékeny a célokban megfogalmazottakra, az osztályfőnökök még jól tudják irányítani és/vagy nyitogatni érdeklődésüket, a pályázat fenntarthatóságában is szerepet kaphatnak még, átadva a stafétát a kisebbeknek. Mivel az osztályfőnökök jó partnernek bizonyultak, a foglalkozások mindig látogatottak voltak (jelenléti ívek). 2014. őszétől Somogyváron lehetőséget kaptak még az újonnan belépő 5. évfolyamosok is a csatlakozásra. Ez azért volt hasznos, mert így, az időközben megváltozott Gyermekvédelmi törvény szigorúbb besorolását figyelembe véve is tudtuk tartani a vállalt indikátorokat.

Eredmények, fenntarthatóság érdekében megtett intézkedések

A szakmai program befejezése után a projekt fenntarthatósága érdekében tettünk lépéseket, kötöttünk megállapodásokat. Ezek személyes találkozókat, iskolanapokon történő kölcsönös részvételt, közös pályázati lehetőségek felkutatását, közös nyári táborozásokat jelentenek. Az osztályfőnökök vállalták, hogy minden tanévben, munkatervükben szerepeltetik a kapcsolattartás élővé tételét.

Az elégedettségmérés feldolgozása megtörtént. Ennek eredménye is azt támasztja alá, hogy a kapcsolat fenntartására fokozott figyelmet kell fordítani.

A projekt értékelése tantestületi értekezleteken is megtörtént. Egyöntetű vélemény szerint a gyerekek olyan tapasztalatokkal gazdagodhattak a projekt folyamán, ami a gyerekek társas kapcsolatait, a társadalmi elfogadás megerősítését szolgálta, a szociális kompetenciák azokon a területeken erősödtek, melyek megtapasztalás nélkül nem működhetnek. A programok színesítették a tanulók szabadidős tevékenységét. Több lehetőség adódott a projekt során arra, hogy szülők is tevékeny részt vállaljanak a célok megvalósításában. A nevelőtestület módszertani kultúrája fejlődött. Ki kell emelni a somogyvári tantestület érdeklődését a szabadidős és sport tevékenységek, valamint a tehetséggondozás iránt. A tataiak sokat tanultak a hátrányos helyzetben lévő tanulók támogatásával, felzárkóztatásával kapcsolatban. A további együttműködés során is erre törekszünk.

Időtartam

A projektet az értékelési eljárás megnyúlása miatt 2013.12.02-én tudtuk csak megkezdeni. Így a két iskola vezetése a projektmenedzsment javaslatára, az iskolai év rendjéhez alkalmazkodva a 2013/14-es tanév 2. félévét, a nyári szünetet, illetve a 2014/2015-ös tanév 1. félévét határozta meg a projekt megvalósítására. Ebben új dolog az volt, hogy a két,  közel azonos leterheltséget nyújtó félév között osztottuk meg a kötelező és szabadon választott  programelemeket, és a nyári tábor nem zárta, hanem beékelődött ezen programok közé.

Az eredeti befejezési határidőt, mely 2015. 04.28. volt, változás bejelentővel (2.sz) módosítottuk 2015.06.02-re. Erre az időpontra sikeresen elvégeztük a vállalt és kötelező feladatokat.

 Költségvetés elemeinek felhasználása

Egyéb, projekt végrehajtásával összefüggő betervezett általános költséget az előírásoknak megfelelően használtuk fel a célok és feladatok megvalósítása érdekében. A kapcsolattartásban az internetes kommunikáció kimagasló szerepet játszott.

Az egyéb szolgáltatások költségeinél a forrásokat a tervezettnek megfelelően használtuk fel. A nyilvánosság biztosítása érdekében külső szolgáltatók segítségével az előírásoknak megfelelően maradéktalanul elvégeztük a feladatokat: mindkét intézményben elhelyeztük a „D” típusú emlékeztető táblát; a Honlap zavartalanul elérhető; a Térképtér megtekinthető; film és fényképanyag rendelkezésre áll; a médiákban a megjelenés kellő számban megtörtént. A pályázat kiírásában lehetőséget kaptunk arra, hogy közbeszerzési tanácsadó segítse a sikeres megvalósítást, vele az együttműködés eredményes volt.

A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek fedezték a tervezettnek megfelelően a kötelező és szabadon tervezhető elemek megvalósítását.

Azok a szakmai programok és rendezvények, ahol külső szolgáltató segítségét igényeltük, megvalósultak, elszámolásuk megtörtént, a projekt sikeres szakmai megvalósítását szolgálták.

A célcsoport számára biztosított támogatások felhasználása megtörtént, de a tervezett költségek teljes felhasználását és azok ütemezését befolyásolta az, hogy a pályázat megírására a fenntartó külső pályázatírókat biztosított, akik viszont a helyi adottságokat és lehetőségeket nem ismerték teljesen. Az eszközbeszerzések megtörténtek.

Projekt menedzsment költségeit szerződések szerint ütemezve teljesítettük

Nehézségek

A pályázatsorán a két iskolának folyamatosan rendelkezésre kellett bocsájtania saját erőforrásait a zavartalan működés érdekében, melyet csak a záró szakaszban tudtunk kellő egyensúlyba hozni.(Köszönet az iskolavezetéseknek!)

A személyes találkozó a pedagógusok között is megvalósult, azonban ez csak saját költségen. (Köszönet a nyitott, érdeklődő, áldozatkész pedagógusoknak!)

A projektmenedzsment munkája elektronikus kapcsolattartásra épült. Ez jól működött, de 1-2 alkalommal szükség volt találkozásra, ennek az anyagi fedezetét a menedzsment tagjai állták.

A pályázatíróknak nem volt a helyszínekkel kapcsolatban sok tapasztalatuk, ezért fokozottan kellett ügyelni az egyes költségvetési sorok betarthatóságára.

A fenntartótól igényelt forrásbevonás csak a tankerület utánajárása és segítő készsége alapján valósulhatott meg (Köszönet a Tatai Tankerület munkatársainak!)

1.sz beszámoló 2015-16

Szakmai beszámoló 2

 

Biztonságos netezés

Együttműködési megállapodás

Fenntarthatóság

SAJTOKOZLEMENY a projekt zarasarol Szechenyi 2020 TATA

 

KUPAVÁRI KIRÁNDULÁS

Helytörténeti ismereteink és a szabadidő hasznos eltöltésének bővítése érdekében ebben a tanévben is ellátogattunk Kupavárra. Tisztelegve nagy királyunk emléke előtt megkoszorúztuk Szent László Király első sírhelyének emléktábláját, Látogatóközpontban felelevenítettük ismereteinket, majd a romterületen játékos feladatokat oldhattunk meg.

 

 

Pályaorientációs foglalkozás

Péntek délutáni foglalkozás keretében, 23 tanulóval látogattuk meg a pályaválasztási kiállítást. Ez volt az első év, amikor tétje is volt részvételnek, hiszen 8.osztályosként döntés előtt állunk.

Érdekes volt :

 • Szakmasziget
 • Középiskolák lehetőségeinek megismerése
 • A különböző tesztek: nyelvi, KRESZ, pályaválasztási.

A következő heti osztályfőnöki órára vállalták a résztvevők, hogy társaiknak beszámolnak, valamint riportot is készítettünk az iskolarádióba.

                                                                            Tománé Kutenics Ágnes

 

 

 

Az idei évben   a „Tatai Patara 1597” Török kori Történelmi Fesztivál nyitónapján a diákokat is várták  a rendezők.

A Kőkúti Általános Iskola több osztálya is részt vett a rendezvényen, ami nagyon élvezetes volt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A rendezvény felhívása:

„DEÁK – PATARA 2017  AVAGY A „PUSKÁZÁS” TÖRTÉNETE

A „TATAI PATARA 1597.” Török kori Történelmi Fesztivál 3. alkalommal nyitja meg kapuit a gyerekek előtt. 2017-ben a 10. Fesztiválon egyedüli lehetőségként a „Nagy Durranás” első napján, 2017. május 19-én, pénteken már megélheted a végek mindennapjait! Részese lehetsz a keresztény és török csapatok táborverésének, hadrendbe állásának, a fesztivál megnyitásának. Eredeti török kori környezetben ismerheted meg a „vitézi oskolák” tradicionális programjait, részt vehetsz virtuspróbán, megcsodálhatod a korabeli mesterek remekeit, de alkothatsz Te magad is. Most lehetőséget kapsz a mustra (hagyományőrségek főkapitányi szemléje) és a fáklyás felvonulás megtekintésére is!

Ha szeretnél előre felkészülni a nagy megmérettetésre, segítünk. Figyeld a Tatai Patara honlapját (www.tataipatara.hu), és április elejétől a PATARA-KRÓNIKÁBAN számos hasznos hírt, információt is találsz majd.

Amit kínálunk:

 1. Interaktív programok: a regisztrációt követően (Tatai Vár, Török-kori bejáró) térkép segítségével kell rátalálnod a 11 állomáshelyre, ahol válogatott programokkal várunk.
  1. Kik azok a seymenek? – A választ a török tábor katonáitól tudhatod meg, akik bevezetnek a török haditechnika világába. Ne felejtsd, a 17. századi Európa egyik legmodernebb hadseregéről van szó! Lehetőséged lesz megismerni a török sereg felépítését, fegyvernemeit, sőt, néhányat még ki is próbálhatsz közülük. S ha kijátszottad magad, a következő próba a „VÉGEK OSKOLÁJA”-ban vár rád!
  2. “VÉGEK OSKOLÁJA” a tatai várban és a keresztény táborban: végigjárhatod az eredeti helyszíneket, megtanulhatod a végvári harcok alapjait. Utad során korabeli viseletben találkozhatsz huszárokkal, hajdúkkal, keresztény zsoldosokkal. Megismerheted fegyvereiket, viseletüket. Megtudhatod, hogyan zajlik egy portya, mi az a lesvetés, leshányás, vásárütés, s ha megnézed az ott kiállított fegyvereket, arra is ráébredsz, hogy nézett ki az a bizonyos „Patara”! Figyelj nagyon, mert a virtuspróbán mindezeknek nagy hasznát veheted.
  3. „A NAGY VÁRÉPÍTÉS” – a török háborúk során a várak, várfalak is súlyos károkat szenvedtek, nem egyszer teljes átépítésükre is sor került. A hadmérnökök mellett a katonák munkájára is óriási szükség volt. A tatai vár kiállítótermében most Te is kipróbálhatod a várépítést, ahol még számos más jártasságra is szert tehetsz, s meglepetésekkel is várunk.
  4. „FEGYVERKOVÁCSOK BIRODALMÁBAN” – Kik azok a fegyverkovácsok? Hogyan dolgoztak, miket készítettek? Mekkora szerepük és felelősségük volt a végvári élet mindennapjaiban, a lesvetések, csaták kimenetelében? Számos kérdést tehetsz fel majd Te is, és megismerheted a mesterség csínyját-bínyját, persze azért feladatod is lesz.
  5. „TERÜLJ-TERÜLJ ASZTALKÁM, AVAGY MI IS LEHET AZ A FEKETE LEVES?” – Akik már voltak nálunk, biztosan emlékeznek rá, mi is az a serbet, de nekik is számos új „fogással” tudunk szolgálni. Mit főztünk, mit ettünk és hogyan a 17. században? Mit örökölt a magyar étkezési kultúra a kényszerű török-magyar együttélésből? Csak a háremet kell megtalálnod, hogy egy kis gasztronómiai ízelítőt kapj a hódoltság korából.
  6. „A HÁREMEK VILÁGA” – Most az egyszer férfiak is meglátogathatják a szigorúan őrzött női részleget. A misztikus világ most mindenki előtt feltárul, megismerheted a török nők és a gyerekek mindennapjait.
  7. „PUTA ÍJÁSZAT” – avagy a mesterek gyakorlata! – Diák-Patara sem lehet íjászat nélkül. Az íj a könnyű lovas harcmodor egyik legfontosabb fegyverneme. A honfoglaló magyarság is sikeresen alkalmazta, s számos keleti nép tartotta vele rettegésben kortársait. De mi lehet az a „puta”? S mi a köze a kettőnek egymáshoz? – a választ a várárokban kaphatod meg, ahol ki is próbálhatod a tanultakat!
  8. Ígéretünk szerint bevezetünk a „Puskázás” történetébe. Sőt, szó szerint ki is próbálhatod azt a Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottság támogatásának köszönhetően. Természetesen sokat változott a lőfegyver a 17. század óta. Ideje, hogy ezt Te is megtapasztald. A várárokban kiépített állomáshelyünkön a kispuskákkal ismerkedhetsz meg, s PRÓBA-SZERENCSE!
  9. „A hátország élete” sem volt könnyű a háborús időszakban. A magyar faluban a 16-17. század „mindennapjait” élheted, ismerheted meg. „Élő kiállítással” várunk, számos korabeli mesterség „remekeivel”, de Te is részese lehetsz az alkotás, használat örömének.
  10. „A REFORMÁCIÓ 500 ÉVFORDULÓJÁN” – bár bizonyára sokan tisztában vagytok jelentésével és történetével, de azért mindenkinek hasznos lesz megidézni, mit is jelentett ez a 16. századi Magyarországon. Miért tudott olyan gyorsan elterjedni, hogyan hatott pl. a gyerekek oktatására? Éppen ezért ne lepődj meg, ha vándorprédikátorokkal találkozol felfedező utad során, vagy éppen Neked kell őket felkeresned.
  11. A meglepetés, a Magyar Honvédség Média Busza idén sem maradhat el, ahol a legmodernebb haditechnikai eszközöket fedezheted fel. Valósághű élményt nyújt a ki is próbálható Gripen-szimulátor és a lézerlövészet.

   S ha mindent sikeresen végig jártál – kipróbáltál-megoldottál,

15 órakor ünnepélyes eredményhirdetésre invitálunk, ahol megkaphatod egész napos tevékenységed méltó jutalmát”.