A hatvanhét esztendeje

A hatvanhét esztendeje, 1956. október 23-án kitört magyar forradalom és szabadságharc XX. századi történelmünk egyik legfontosabb eseménye. Ezekben a napokban ugyanis a magyar társadalom többsége össze tudott fogni azért, hogy közös erővel vívja és kényszerítse ki a szabadságot és szüntesse meg a kommunista diktatúrát.

Diákok és értelmiségiek, munkások és földművesek, vidékiek és budapestiek, fiatalok és idősek együttes cselekvésre szánták el magukat. Hogy miért? Mert kijelenthetjük, hogy 1956 októberére a Sztálin hazai helytartójaként számontartott Rákosi Mátyás által 1949-re kiépített kommunista hatalom pártelitjének és állami vezetésének s ezek klientúrájának kivételével a magyar társadalomból senki nem volt érdekelt a rendszer fönntartásában.