Kötelezően választható református hit- és erkölcstan

Kedves Szülők!
2013 szeptemberétől a köznevelési törvény értelmében lehetőség van választani, hogy gyermekük erkölcstant vagy egy adott felekezet szerinti hit- és erkölcstant tanuljon. Mi – élve törvény adta jogunkkal – biztosítjuk a református hit- és erkölcstant az iskola azon diákjai számára, akik e mellett döntenek. Hogy választásukat megkönnyítsük és segítsük, néhány tudnivalót gyűjtöttünk össze tájékoztatásul.

Mi történik egy hittanórán?

A hittanóra 40-45 perce alatt sokféle módszer és sokféle tevékenység zajlik. A csoport általában közös imádsággal kezdi és zárja az órát. A tanórák része az éneklés, mely során keresztyén gyermek- és ifjúsági énekeket, valamint Református Énekeskönyvi énekeket sajátítanak el a gyermekek. Bibliai történeteket hallgatnak meg és dolgoznak fel közösen. Ezekhez kapcsolódóan erkölcsi élethelyzeteket és szituációkat dolgoznak fel együtt. Mivel a hit- és erkölcstan tanterve projektekben gondolkodik, ezért vannak olyan órák, melyeken nincsenek új bibliai történetek, hanem egy történethez kapcsolódó téma, élethelyzet, érzés áll az egész óra középpontjában: pl. öröm, kitartás, boldogság, barátság, kapcsolatok, stb.

A hittanóra nagyon sok lehetőséget ad arra, hogy a jelenleg egyre népszerűbbé váló dráma- és élménypedagógia elemeit, többszörös intelligenciát használjuk és gyermekekre hangolt feladatlapok megoldásával, közös játékkal mélyítsük ismereteiket. A mai gyerekeket ezeken a módszereken keresztül sokkal könnyebb megfogni, figyelmüket fenntartani.

Miért jó, ha a gyermeke számára a református hit- és erkölcstan órát választja?

A hitre nevelésnek és az alapműveltségnek is szerves része a Biblia ismerete. A hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák, melyek érintik és érdeklik a gyermekeket. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjaival is megismerkedhetnek. Isten Igéje és a Szentháromság Isten örökkévaló üzenete áll a középpontban, mely ma is életünk alappillére lehet.

Mi a különbség az erkölcstan és a hit- és erkölcstan óra között?

Az alábbi táblázat röviden összegyűjti a különbözőségeket.

 

Hit- és erkölcstan

Erkölcstan

Helyszíne

Iskola termei vagy egyeztetés alapján az adott egyházközség termei

Iskola termei

Szervezője

A területileg illetékes egyházközség

Illetékes iskola

Az órát tartja

Gyülekezet által megbízott lelkipásztor, hitoktató

Iskolai alkalmazott: tanító, etika tanár, pedagógus

Felkészítés

Hit- és erkölcstan oktatói, lelkipásztori, vallástanári végzettség (4-6 év)

60 órás kötelező képzés felső tagozatban

Tartalma

Felekezeti alapon hitéleti nevelés: Bibliaismeret, keresztyén értékrend és szemléletmód

Konszenzus etika, világnézetileg semleges alapokon

 További tájékozódásul ajánljuk a reformatus.hu/hittan weboldalt, ahol kis videók segítségével bepillanthatnak egy-egy hittanórára, fellapozhatják a használatban lévő tankönyveket és munkafüzeteket ill. még számos kérdésükre kaphatnak választ. Személyes megkeresésre is van lehetőség időpont egyeztetés függvényében. A Kőkúti Általános Iskolával kapcsolatban Szabó Elődné Melinda (06-30-324-5224), a Fazekas Utcai Általános Iskolával kapcsolatban Papp László (30-402-2289) tud tájékoztatást adni.