Beszámoló az NTP-TFJ-19-0040 azonosítójú pályázat megvalósításáról

A Nemzeti Tehetség Program keretében 2019. július 24-én jelent meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati kiírása „A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása” címmel.

A pályázat keretében kicsivel több, mint 1 millió forint értékben pályáztunk matematikai-logikai tehetséggondozást támogató eszközökre. A döntéshozatali eljárás során 700.000 forintos támogatást ítéltek meg számunkra. Ebből az összegből 7 db Itsphun Geometrikus építőkészletet, 6 db 4D Frame Matek és tudomány kreatív készletet, 5 db. LUX Classroom készletet, 2 db PUSE Poly-Universe készletet, 5 Quarto, 4 Quoridor, 4 Pylos, 5 Digit, 5 Swish, 4 Katamino, 4 Gravity Maze, 5 Rush Hour, 1 Észvesztő útvesztő, 1 Wave breaker és 1 Kaleidiscope Puzzle logikai játékot vettünk.

A matematika tehetségterületen az egyik legnagyobb kihívás a pedagógusok számára a tanulók motiválása az önkéntes, tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozásokon való részvételre. A Poliuniverse, a geometriai építő, és a táblajáték eszközök beszerzését egyaránt az az alapvető cél tette szükségessé, hogy általuk játékossá, örömtelivé, derűssé tehessük ezeket a foglalkozásokat.

A most beszerzett eszközök támogatják a műveletek szemléltetésen, tevékenységen alapuló játékos elmélyítését, erősítik a gyermekek kreatívitását, és a kooperatív csapatmunkát. Kiválóak a játékos tanuláshoz, mindegyiket sok iskolában használják világszerte a tehetségek kiszűrésére és gondozására.

Az életkornak megfelelően megválasztott játék amellett, hogy számtalan képességet fejleszt, segíti a jobb agyféltekés gondolkodást, figyelemre, kitartásra ösztönzi a gyermeket. A logikai játékok frontális, páros, egyéni és csoportmunkában egyaránt használhatók. Szoros kapcsolatban állnak a matematikával, a logikai és térgeometriai feladatok lehetséges tárházai a tehetség-pedagógiában. A tehetséggondozó foglalkozások mellett szeretnénk a szabadidős és a csapatépítő közösségi programokat is színesebbé tenni az igényelt eszközök segítségével.  Törekedtünk a modern kor igényeinek leginkább megfelelő, kipróbált és bevált, változatos logikai készleteket, geometriai építőket választani az iskolánkban fellelhetők mellé.

 

 

https://videa.hu/tagok/krrr-2176384