A 2018/2019. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás időpontja

A 2018/2019. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás időpontja:

2018. április 12. csütörtök 8-19 óráig.
2018. április 13. péntek 8-18 óráig.

Tanköteles korú gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyazonosító igazolványát,

• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát) és TAJ kártyát

• a gyermek óvodai szakvéleményét és a Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleményt amennyiben rendelkezés áll,

• a nyilatkozatot a felügyeleti jog gyakorlásáról valamint a szülő(k) személyazonosító igazolványát.

 

Továbbá szükségesek az alábbiak (honlapunkról letölthető):

  1. Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
    Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról
  2. Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
    Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
  3. Nyilatkozat az Etika/hit- és erkölcstanról
    Nyilatkozat-etika